wypadki samochodowe na ukrainie

wypadki samochodowe na ukrainie

Dla konkretnego scenariusza, jeden konkretny klient (pan Brown) będzie chciał się wycofać £10 z jego rachunku bankowego (który odbył się w HSBC). W tym scenariuszu, „Klient” rola aktora zostaną wypełnione przez pana Browna, a także rolę „Bank” aktora zostaną wypełnione przez HSBC …http://sklepswanson.pl/witamina-e-naturalna-400iu-100kaps ale nasz „wypłaty gotówki” sekwencja zdarzeń przypadków użycia powinny pozostać takie same niezależnie od tego, który bank i które klient mówimy. Przyjrzeć się definicji Korzystanie koperty: sekwencja zdarzeń w systemie, który daje w wyniku zaobserwowania wynik wartości do danego aktora. Sekwencja zdarzeń, które nie powinny mieć wpływu na fakt, że jest Pan Brown i HSBC mówimy w tym scenariuszu. Oczywiście, mogą istnieć niewielkie zmiany, gdy mamy do rzeczywistości wdrażaniu interfejs, który komunikuje się z różnymi bankami, ale na płaszczyźnie koncepcyjnej nic się nie zmieni.

W „obserwowalne wynikiem wartości” do „wypłaty gotówki” Korzystanie sprawie www.justynaczowicka.pl/2015/03/sesje-dzieciece.html jest to, że Pan Brown ( „szczególnej Aktor”, który zainicjował przypadek użycia) kończy się z £10 poprosił, albo dowiaduje się, że nie może mieć żadnych pieniędzy teraz z jakiegoś powodu (nie ma pieniędzy na jego konto, bankomat znajduje się gotówka, system bankowy jest nieaktywny, etc).

Teraz, gdy mamy lepsze zrozumienie tego, co przypadki użycia i aktorów, zobaczmy, jak pójdziemy na temat definiowania przypadków użycia – odbywa się to w dokumencie specyfikacji przypadków użycia. Celem jest przypadek użycia Specification jest szczegółowo właśnie sekwencja zdarzeń jest w trakcie trwania jego użycia, tak, że doprowadzi do „zaobserwowania wyniku wartości” są dostarczane do aktora, który zainicjował przypadek użycia.

Prawdziwa moc tkwi za pomocą przypadków użycia w tych dokumentach Use Case specyfikacji. Są najważniejszym aspektem przechwytywania wymagania użyciem przypadków użycia, a bez nich Use Case Diagram and Use Case omówienie modelu dokumenty są niemal pozbawione sensu, ponieważ sama nie skutecznie przechwycić wszelkie wymagania – pomagają dać wiedzę na wysokim poziomie, co jest zaangażowane w system rozwijany, ale nie oddają rzeczywistych wymagań dla niego! To zadanie dla przypadków użycia Specyfikacji.

Artykuł napisany przez: