Wypadki

Wypadki

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwala na ochronę najcenniejszych wartości człowieka, jakimi są jego zdrowie i życie.Wypadki Gwarantuje ono finansowe wsparcie dla osoby poszkodowanej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, np.

Wypadki

wypadek samochodowy, wypadki przy pracy, ale także złamania powstałe w wyniku upadku. Pozwala ono na pokrycie kosztów opieki medycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej.

Wypadki

Jeżeli poszkodowany poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu www.septica.pl/Velodes-Soft-plyn-500-ml-do-dezynfekcji-rak-d40.htm?tab=description to ubezpieczyciel wypłaca dodatkowe pieniądze proporcjonalne do jego wielkości. Ubezpieczenie to zapewnia nam wsparcie również w przypadku śmierci najbliżej osoby w wypadku, które w tak trudnej sytuacji życiowej jest bardzo potrzebne.

Artykuł napisany przez: przelicznik ubezpieczeń oc