Transakcje terminowe a gotówkowe

Giełda stanowi jeden z charakterystycznych rodzajów usług, który odkrywa w tym trzecim pod kątem rozwoju gospodarczego sektorze bardzo wiele istotnego miejsca, a wszystko to za sprawą bogacenia się zarówno pojedynczych jednostek, podmiotów gospodarczych, jak i ogólnieoblicz ubezpieczenie całych społeczeństw. Przekłada się to natomiast w dużym stopniu na to, że wyróżnia się wraz z biegiem czasu coraz to szerszą klasyfikację opisywanych usług giełdowych i wielorakie jej kategorie oraz typy. Więcej na ten temat postanowiliśmy zawrzeć w dalszych częściach niniejszego artykułu.
Usługi giełdowe są bardzo rozlegle traktowane, ponieważ rozumie się w wielorakich kontekstach i wymiarach, a także mają one bardzo odległe niekiedy zasięgi i skale oddziaływania. I tak warto wspomnieć między innymi o podziale na dwie podstawowe kategorie, do jakich zalicza się giełdy realizujące transakcje typowe a więc transakcje gotówkowe oraz giełdy koncentrujące się w swym charakterze na wykonywaniu transakcji terminowych.

W pierwszym przypadku sprawa jest chyba jasna- mamy jakiś produkt fizycznie już wyprodukowany, gotowy towar, który za pośrednictwem omawianej giełdy zostaje sprzedany- od jednego właściciela dotychczasowego do osoby drugiej, czyli kupca. Odbywa się to po wycenieniu produktu i uiszczeniu stosownej opłaty pieniężnej. Nie zapominajmy również i o tym, że jest to dosłowny, materialny obrót towarami, który odbywa się z ręki do ręki. W przypadku wspomnianych powyżej giełd koncentrujących się natomiast na transakcjach terminowych, w szczególności chodzi o sprzedaż w obrębie towarów jakie nie zostały jeszcze zrobione w całości, w pełni, kompleksowo, bądź które aktualnie są produkowane. Można nawet w tym zakresie mówić o sprzedaży nieistniejącego jeszcze lokalu mieszkalnego, czy określonej ilości ledwo co posianej pszenicy.
Wpis zawdzięczamy: transport drobnicowy