Samochod

Samochod

Samochod

Na drodze czeka nas wiele niebezpieczeństw. Każdego dnia jesteśmy świadkami wypadków samochodowych. Nawet najuważniejsi kierowcy mogą stać się ich przyczyną lub ofiarą. Ubezpieczenie samochodu daje nam gwarancję zwrotu kosztów naprawy samochodu i pokrycie kosztów leczenia uszczerbków na zdrowiu poniesionych w wyniku wypadków na drodze.porownajac.pl Istenieją dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: OC i AC. Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów.

Samochod

W razie wypadku drogowego spowodowanego przez Ciebie – Twój ubezpieczyciel pokrywa koszty wyrządzone innym uczestnikom ruchu. W razie, gdy to Ty jesteś ofiarą kolizji – ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłaca Tobie rekompensatę. Ubezpieczenie to zabezpiecza wszystkich kierowców przed nierozważnymi kierowcami, przypadkowymi stłuczkami, a także przed sytuacją, w której sprawca wypadku nie ma środków na pokrycie szkód. Ubezpieczenie OC, mimo że jest obowiązkowe jest niezwykle najtaniej oc opłacalne, ponieważ coroczna składka jest o wiele niższa niż prawdopodobny koszt naprawy wyrządzonej na drodze krzywdy.

Osoby, które niezgodnie z prawem nie wnoszą składki ubezpieczeniowej, wszystkie te koszty muszą ponieść z własnej kieszeni. Drugim typem ubezpieczenia jest AC, czyli Autocasco i jest ono dobrowolne, ale niesie ze sobą cały wachlarz korzyści. Jest ono zabezpieczeniem w wielu nieprzewidywalnych wypadkach, takich jak kradzież samochodu już jego wyposażenia, jego zniszczenie lub uszkodzenie. Ubezpieczyciel ponosi wszelkie koszty związane z naprawą samochodu lub w razie jego kradzieży lub całkowitego zniszczenia wypłacane jest odszkodowanie, które jest rekompensatą za poniesione straty.

Artykuł napisany przez: http://www.lek-med.pl/najczestsze-potrzeby-lekarzy-5.html