Polska scena polityczna – informacje

W jaki sposób wygląda polska scena polityczna? Oczywiście, przez lata zmieniło się wiele. Przed wojną ścierały sięwiązanki pogrzebowe bemowo fronty narodowy i socjalistyczny, a także nacjonalistyczny. Po wojnie nastał czas monopolizacji władzy przez partię komunistyczną. W latach osiemdziesiątych odradzać się zaczęła, początkowo nielegalnie, prawica. Zaś po roku 1989 , kiedy mieliśmy pierwsze po wojnie wolne wybory, scena polityczna zaczęła się rozdrabniać. Mniej więcej przez około 10 – 15 lat do czynienia mieliśmy jednak po jednej stronie z prawicą, zaś po drugiej – z lewicą. Jedna strona była pozostałością po 'Solidarności', druga zaś – po PZPR.

Po roku 2005 mniej więcej jednak wszystko się zmieniło i dziś walka polityczna toczy się głównie między dwiema partiami wywodzącymi się z jednego, prawicowego źródła. PO ciągle ściera się z PiS i każde wybory są dziś potyczką tylko i wyłącznie między tymi dwoma ugrupowaniami. Na horyzoncie zaś nie ma żadnej innej formacji, która byłaby w stanie przełamać ten waśnie układ. A co się stanie dalej? To pokaże przyszłość.
Artykuł dzięki: