Podział transakcji giełdowych

Usługi niewątpliwie związane są z giełdą i odwrotnie- giełda to jedna z najpopularniejszych form świadczenia usług. Wyróżnia się bardzo bogaty wachlarz rozmaitych typów usług giełdowych, a także związanych z tym tematem transakcji. Ousługi transportowe czym mowa? Dowiesz się, gdy zgłębisz bliżej akapity zawarte w dalszych fragmentach. Zachęcamy do poczytania wszystkich zainteresowanych giełdą w ogóle.
Warto wiedzieć, że nie jest jedno konkretne pojęcie transakcji giełdowych, ale mnóstwo rozmaitych jej podkategorii i rodzajów. Wśród nich w szczególności trzeba wspomnieć o jednej, stałej klasyfikacji bazującej na podziale transakcji realizowanych na giełdzie na dwie podstawowe, a mianowicie – transakcje rzeczywiste oraz transakcje nierzeczywiste. Czym się one różnią i w czym tkwi ich zasadnicza różnica? Przede wszystkim, mają one zupełnie inny cel do spełnienia. Jaki? Więcej w kolejnych akapitach.
Zacznijmy może od krótkiej charakterystyki obu tych kategorii.

I tak transakcja giełdowa rzeczywista bazuje na fizycznym kupowaniu czegoś oraz prowadzeniu sprzedaży produktów w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli oparte jest to o przeniesienie prawa własności. Mowa tu o dokonywaniu transakcji w oparciu o konkretny produkt, jaki występuje w rejonie giełdy, na przykład na magazynie, na składzie itd. Jest to także bardzo często towar, który namacalnie jeszcze nie powstał, ale przykładowo jest w fazie produkowania. Poza tym, musimy wspomnieć też i o tym, że w obrębie transakcji rzeczywistych wydziela się także kilka innych podkategorii. Do nich zalicza się zwłaszcza transakcje spot czyli z dostawą natychmiastową, a także transakcje na załadowanie oraz transakcje na przybycie oraz na towary w drodze.
Wpis zawdzięczamy: orientana