Jak zdobyć obiektywne informacje z kraju?

Portali i blogów, a także programów telewizyjnych, w których prezentuje się wiadomości z kraju i ze świata jest bardzo wiele. Znajdziemy je w każdym niemal medium – począwszy od telewizji, aż po Internet i prasę. Jednakże, problem polega na tym, że bardzo często jest tak, że czytając o tych samych wydarzeniach, które miały miejsce w różnych mediach, widzimy te tematy w odmiennych perspektywach.

Jedno wydarzenie może być postrzegane w jednych mediach jako bardzo pozytywne, w innych zaś, jako swego rodzaju zagrożenie i problem. Jak zatem znaleźć obiektywne źródło informacji? Specjaliści w zakresie komunikacji medialnej twierdzą, że oczywiście najlepsza byłaby samodzielna obserwacja wszystkiego tego, co się dzieje. Patrząc jednak na tę kwestię nieco bardziej realnie, możemy powiedzieć, że dobrze jestchoroby psa po prostu porównywać sobie aktualności bieżące z kraju i ze świata w różnorodnych przekazach medialnych, ponieważ tylko to może pomóc wyrobić sobie własną i nieodbiegającą zbyt mocno od realiów opinię w tej kwestii.
Artykuł dzięki: https://www.lemonpolska.pl/